Latest news

Izvēlne

Jaunu viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 26.aprīlī plkst.10:30 notiks atklātais konkurss „Jaunu viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Jaunu viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 26.aprīlim plkst. 10:15,SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Jaunu viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 26.aprīlim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

TEHNISKĀS PRASĪBAS

Nr. p.k.

 

Rezerves daļas nosaukums

 

Rasējuma Nr.

 

Daudzums (gab.)

 

1

 

Viengabalvelmējuma riteņu disks

 

957/175 – 2 – B – 2 - П

 

ГОСТ 10791-2011-100.10.001

 

480

 

2

 

Viengabalvelmējuma riteņu disks

 

957/190 – 2 – B – 2 - П

 

ГОСТ 10791-2011-100.10.001

 

2560

 

 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 26.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss