Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju ekipāžas mezglu un rezerves daļu atjaunošana

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 12. jūlijā plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par lokomotīvju ekipāžas mezglu un rezerves daļu atjaunošanu (specifikācija pielikumā).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 100,00 LVL plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Lokomotīvju ekipāžas mezglu un rezerves daļu atjaunošana”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 12. jūlijam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Lokomotīvju ekipāžas mezglu un rezerves daļu atjaunošana ”, neatvērt līdz 2012. gada 12. jūlija plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.

 

      Pielikums
 
Tehniskā specifikācija
 
Poz. Preces nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. Daudzums
Nr.
1. Sablīvēšana TE112.30.58.011.1(TE2.12.1sb) gab. 50
2. Ieliktnis TE3.14.1290 (TE2.14.003) gab. 500
3. Ieliktnis TE3.14.1291 (TE2.14.004) gab. 300
4. Veltnis T840.00.01/04 gab. 80
5. Veltnis T840.00.02/04 gab. 40
6. Veltnis T840.00.03/04 gab. 20
7. Virzulis 2TE116.30.30.104 gab. 120
8. Salikts korpuss TE3.17.010 gab. 70
9. Amortizators 2TE116.30.30.016 gab. 700
10. Amortizators TE10-35-30-016 gab. 300
11. Amortizators U300.30.56.022 gab. 1200
12. Uzliktnis TE3.12.007 gab. 400
13. Zobrata pārvada apvalks M62.30.59.004-04 gab. 30
14. Rezervuārs 2139.90.20.011 gab. 6
15. Zobrata pārvada apvalks 131.30.59.001 gab. 24
16. Rezervuārs TE112.40.11.011 gab. 20
17. Rezervuārs 2TE10L.40.11.040 gab. 20
18. Rezervuārs M62.90.20.080-02 gab. 8
19. Rezervuārs M62.90.20.080-03 gab. 8
20. Veltnitis TE10.35.30.120 gab. 50
21. Amortizators 2TE116.30.56.013 gab. 50
22. Siltummainis DS-122995 (Degvielas sildītājs) gab. 5
23. Svira 3 PIS 6160 gab. 48

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 12.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss