Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegāde 2012. gadam

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 07. februārī plkst. 10:00 notiks atklātais konkurss „Lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegāde 2012. gadam”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegāde 2012. gadam” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 07.februārim plkst. 09:50, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegāde 2012. gadam”, neatvērt līdz 2012. gada 07.februārim, plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

 

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (gab.)
1 Lokomotīvju riteņpāra zobrats V300.50.55.012 сб 30
2 Lokomotīvju riteņpāra zobrats 2ТЭ10 L30.55.112 40
3 Lokomotīvju riteņpāra riteņu centrs M62.30.55.140 10
4 Lokomotīvju riteņpāra riteņu centrs M62.30.55.140 - 1 6
5 Lokomotīvju riteņpāra riteņu centrs ТЭ3.11.001 15

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 7.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss