Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 29. martā plkst.10:00 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 29.martam plkst. 09:40, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 29.martam, plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Poz. nr. Preces nosaukums Rasējuma numurs Daudzums,

gab.

1 Kompozīcijas bremžu klucis M65.9.00sb 21 000
2 Bremžu kurpju pakare 100.40.080-2 1 500
3 Bremzes kurpe 100.40.016-0 900
4 Pakaru veltnītis 220 mm 100.40.013-0 750
5 Pakaru gumijas ieliktnis 100.40.028-1

T258.00.01

42 500
6 Trīsstūru vārsts 100.40.010-2sb 750
7 Trīsstūru vārsta uzgalis 100.40.009-0 450
8 Vertikālā svira 100.40.030-0sb

100.40.080-0

375
9 Gumijas – metāla komplekts 100.41.029-0 210
10 Uzgrieznis M30 100.40.012-1 1800
11 Vertikālā svira 100.40.050-1sb 450

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 29.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss