Latest news

Izvēlne

ČME3 dīzeļlokomotīvju modernizācijas veikšanai nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 07.februārī plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par ČME3 dīzeļlokomotīvju (5) modernizācijas veikšanai nepieciešamo rezerves daļu izgatavošanu un piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 100,00 Ls, plus PVN 22% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „ ČME 3 dīzeļlokomotīvju (5) modernizācijas veikšanai nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde ”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 07. februāra plkst. 10.50 (pēc vietējā laika), SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „ ČME 3 dīzeļlokomotīvju (5) modernizācijas veikšanai nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde ”. Neatvērt līdz 2012. gada 07.februāra plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 7.Februāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss