Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Telpu uzkopšanas veikšana SIA”LDZ CARGO” vajadzībām”

SIA “LDZ CARGO” izsludina sarunu procedūru “Telpu uzkopšanas veikšana SIA”LDZ CARGO” vajadzībām”.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 20.februāra plkst.9:30. Piedāvājumus iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā pēc adreses Dzirnavu iela 147 k-1 Rīgā, 3.kab.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks 2023.gada 20.februāra plkst. 10:00.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē https://ldzcargo.ldz.lv/  sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē https://ldzcargo.ldz.lv/ sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ CARGO” Rīgas reģiona saimniecības nodaļas vadītāja Inese Stendzeniece,  tālruņa numurs 67234771, 25719192, e-pasta adrese: Inese.Stendzeniece@ldz.lv

PIELIKUMI: Nolikums

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 10.Februāris plkst. 13.51.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo