Latest news

Izvēlne

100 segto dzelzceļa kravas vagonu piegāde

SIA “LDZ CARGO” izsludina atklātu konkursu par 100 segto dzelzceļa kravas vagonu piegādi. Kandidāti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Dzirnavu 147 k-1, 10.kab., uzrādot maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu Ls 122 (viens simts divdesmit divi lati), tai skaitā PVN, uz norēķinu kontu LV90RIKO0002013100013, AS "DnB Nord Banka", ar atzīmi "Par vagonu piegādes atklāta konkursa nolikuma saņemšanu ", saņēmējs SIA “LDZ CARGO” reģistrācijas Nr.40003788421.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 03.janvārī, plkst.11:00, Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 12. kabinetā.

Pieteikumi iesniedzami SIA “LDZ Cargo” Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, līdz 2012.gada 03.janvāra plkst.10:50, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi 10.kabinetā.

Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts Ls10000 (desmit tūkstoši lati) apmērā bankas garantijas veidā.

Uzziņas pa tālruņiem: 67234104, (konkursa organizācijas jautājumi); 67234128 (konkursa tehniskie jautājumi).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 3.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo