Latest news

Izvēlne

Vagonu riteņpāru ultraskaņas defektoskopijas stenda un bremžu sviru pārvada regulatoru pārbaudes stenda iegāde

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 10.jūlijā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss „Vagonu riteņpāru ultraskaņas defektoskopijas stenda un bremžu sviru pārvada regulatoru pārbaudes stenda iegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi – atklāta konkursa „Vagonu riteņpāru ultraskaņas defektoskopijas stenda un bremžu sviru pārvada regulatoru pārbaudes stenda iegāde” dokumentu sagatavošanas maksa Ls100,00, plus PVN.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 10. jūlija plkst.10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Vagonu riteņpāru ultraskaņas defektoskopijas stenda un bremžu sviru pārvada regulatoru pārbaudes stenda iegāde”. Neatvērt līdz 2012. gada 10.jūlija plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233708, e-pasts – kristine.ozola@ldz.lv

Ozola 67233708

 

Tehniskā Specifikācija

Vagonu riteņpāru ultraskaņas defektoskopijas stenda СДВК 1803.820-00.00.000 tehniskais raksturojums:

 1. Reģistrējamā defekta minimālais nosacītais garums 3mm;
 2. Pjezoelektrisko pārveidotāju daudzums 10 gab. ( 2x5gab.);
 3. Pjezoelektrisko pārveidotāju darba frekvence 2,5MHz;
 4. Komutācijas akustisko kanālu daudzums – 16 gab.( 2x8 gab);
 5. Riteņpāru griezšanās ātrums 4±0,5 apgriezieni/minūtē;
 6. Viena riteņpāra ultraskaņas kontroles ilgums – ne vairāk par 10 minūtēm;
 7. Stenda gabarīta izmēri – 4500x1500x1200mm;
 8. Pielietojamā jauda – 1,5kW;
 9. Iekārtas masa 0,5t;
 10. Saspiestā gaisa spiediens - 4,5÷5,5kgc/cm2;

Bremžu sviru pārvada РТРП-300, РТРП-574Б, РТРП-675М, regulatoru pārbaudes stenda СПР-748 tehniskais raksturojums:

 1. Pneimosistēmas darba spiediens - 6,0±0,5 kgc/cm2;
 2. Pieļaujamā absolūtā neprecizitāte spiediena mērīšanai ±0,05 kgc/cm2;
 3. Padošanas spēks regulatora izstiepšanai 9000 +300 kg;
 4. Stenda elektropadeves spriegums 220V ±10%;
 5. Stenda elektropadeves frekvence 50Hz ±0.4Hz
 6. Stenda gabarīta izmēri – 1330x3960x460mm;
 7. Pielietojamā jauda ne vairāk kā 250W;
 8. Iekārtas masa 0,83t;
 9.  
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2012.gada 25.Jūnijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss