Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu siju piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 05. jūlijā plkst.10:30 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu siju piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu siju piegāde ” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 05.jūlijam plkst. 10:15, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu siju piegāde ” , neatvērt līdz 2012.gada 05.jūlijam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233641, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (gab.)
1 Virsatsperu sija 100.00.010 - 4SB 770
2 Sānsija 100.00.020 - 4SB 1540

Rezerves daļām jāatbilst 18 – 100 modelim un viņu analogiem, ražotiem saskaņā ar tehniskajām prasībām OCT 32.183-

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 5.Jūlijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss