Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu rullīšu gultņu piegāde 2011. gadam

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 19 . aprīlī plkst. 11:00 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu rullīšu gultņu piegāde 2011.gadam”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 100,00 LVL pluss PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu rullīšu gultņu piegāde 2011. gadam” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 19. aprīlim plkst.10:45, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 214. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu rullīšu gultņu piegāde 2011. gadam”, neatvērt līdz 2011. gada 19. aprīlim, plkst. 11:00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 214.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233825.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2011.gada 19.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss