Latest news

Izvēlne

Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 15.martā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 15.martam plkst. 10.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde ”, neatvērt līdz 2012. gada 15. martam plkst. 11.00”.

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
Nr. Preces nosaukums, rasējuma Nr. daudz.
p/k (gab.)
1. Sadalītājs 394-011 20
2. Vārsts TE 109.40.50.015 30
3. Mašīnista krāna Nr.395 vidējā daļa 394-220 30
4. Krāns 4340 60
5. Reduktors 394-070sb 25
6. Gaisa sadlītājs 0113-64 4
7. Eļļas padeves sūknis, ras. 2D100.76.002sb 1
8. Antivibrators 2D100.13.1sb-3 2
9. Lāpstiņu sūknis 2ТЭ10Л.85.15.043sb 4
10. Centbēdzes filtrs 2Д100.64сб-3 4
11. Degvielas sūknis, ras. 10D100.27.101sb 10
12. Regulatora un tahometra piedziņa, ras. D100.29sb 1
13. Mašīnista krāns, rasNr.395M-3-01 2
14. Bremžu cilindri TEP70.40-04U 6
15. Apgriezienu skaita regulētājs 4-7PC2 1
16. Autosakabe, ras. 106.01.000.0sb 2
17. Slāpētāja aparāts 707.000.00.0sbA 4
18. Elektrodzinējs MB-75 8
19. Hidrauliskais svārstību slāpētājs, ras. 335.00.000sb 24
20. Bremžu cilindri 553B 18
21. Galvenais ģenerators ГП 311БМУ2 1
22. Galvenais ģenerators ГП312МУ2 1
23. 367 bloķēšana salikumā 4
24. Stabilizators 394-090sb 10
25. Eļļas sūknis 1D40.129spč-1 4
26. Apgriezienu skaita regulētājs, ras. 9D100.36sb5 2
27. Rāmja balsti 1990.30.33.102(012sb) 12
28. Pakare 518.00.018-4 12
29. Vilces elektrodzinējs ЭД118АУ2 6
30. Sinhronais ierosinātājs BC-652 2
31. Kalorifera elektrodzinējs П-11 (rotācijas frekvence 2200 apgr./min.) 2
32. Krāns 254-000-1 18
33. Regulators 3RD-00 4
34. Kombinētais krāns 367.030A 15
35. Apgriezienu skaita regulētājs, ras. 10D100.36sb2 1
36. Vilces elektrodzinējs ЭД118БУ1 6
37. Eļļas sūknis 2TE116.30.58.022sb 36
38. Kamera 3-37-120466 20
39. Kamera 3-37-120535 20
40. Reduktors TEP75.85.35.010sb 8
41. Gaisa sadalītājs M62.45.01.090 5

 

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 15.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss