Latest news

Izvēlne

Vagonu rezerves daļu piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 22. martā plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss „Vagonu rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Vagonu rezerves daļu piegāde ” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 22.martam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Vagonu rezerves daļu piegāde ”, neatvērt līdz 2012.gada 22.martam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (gab.)
1 Krāns 4314B UHL1 TU 3184-014-10785350-2007 300
2 Trijnieks 4375-01 UHL1 TU 3184-011010785350-2007 150
3 Uzgalis 4370 UHL1 TU 3184-011-10785350-2007 450
4 Nipelis 4371 UHL1 TU 3184-011-10785350-2007 750
5 Uzmava 4379 UHL1 TU 3184-011-10785350-2007 150
6 Vārsts 4316 UHL1 TU 3184-006-10785350-2007 150
7 Krāns 4300V UHL1 TU 3184-003-10785350-99 150
8 Papildplecs M1761.100 СБ 300
9 Ierobežotājs M1761.001 300
10 Apakšējais kronšteins M1695.003 300
11 Pacēlāja veltnītis M1761.203 300
12 Bultskrūve M1761.201 300
13 Bultskrūve M1761.202 300
14 Bloķēšanas ķēde ТУ 120173856 .015-88 (22 posmi ) 300
15 Slāpētājaparāts (klase T-1) ПМКП-110, РТ-120 vai АПМ – 120-Т1

(jebkuru no trim)

180
16 Elastības mērs (klase T-2) АПЭ90-А, 73ZWу vai АПЭ-95-УВЗ

(jebkuru no trim)

120
17 Pēda ОСТ-24.052.05-90 izgatavoti ar kalšanas vai stampošanas paņēmienu 300

Preču tehniskais stāvoklis: jauns.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 22.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss