Latest news

Izvēlne

Astoņasu vagonu lietotu savienotājsiju piegāde 2012.gadam

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 15. martā plkst. 10:40 notiks atklātais konkurss „Astoņasu vagonu lietotu savienotājsiju piegāde 2012.gadam ”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Astoņasu vagonu lietotu savienotājsiju piegāde 2012.gadam ” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 15.martam plkst. 09:40, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Astoņasu vagonu lietotu savienotājsiju piegāde 2012.gadam ” , neatvērt līdz 2012.gada 15.martam, plkst. 10:40. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (gab.)
1 Savienotājsija 871.10.228-1 23

Preču tehniskais stāvoklis: lietots.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 15.Marts plkst. 10.40.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss