Latest news

Izvēlne

Svaru iekārtas iegāde un uzstādīšana

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 28.jūnijā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par svaru iekārtas iegādi un uzstādīšanu.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Svaru iekārtas iegāde un uzstādīšana”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 28. jūnija plkst.10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Svaru iekārtas iegāde un uzstādīšana”. Neatvērt līdz 2012. gada 28. jūnija plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233708, e-pasts – kristine.ozola@ldz.lv

Tehniskās prasības

1. Lokomotīvju asu svēršanas sistēma ir paredzēta sekojošiem lokomotīvju tipiem:

  • M62;
  • 2M62;
  • 2M62U;
  • ČME3;
  • TEP70;
  • 2TE10M;
  • 2TE10U;
  • 2TE116;
  • TEM2.

2. Lokomotīvju asu svēršanas sistēmas obligātie parametri:

· Svaru iekārtai jāveic šādus mērījumus:

- Lokomotīves kopējais svars.

- Lokomotīves katra ratiņa slodze.

- Lokomotīves katra riteņpāra slodze.

- Lokomotīves katra riteņpāra centra slodze. ;

· Riteņu, asu un ratiņu svēršanas rezultāti (kN un kg mērvienībās) vienlaikus tiek atspoguļoti uz kontroles paneļa indikatoriem un datorprogrammā;

· Sistēmas svēršanas precizitāte nav sliktāka par 0.5 %;

· Svēršana notiek statikā, lokomotīve (sekcija) atrodas pilnībā uz svariem nemainot lokomotīves pozīciju;

· Sistēma paredzēta uzstādīšanai uz R50 sliedēm;

· Sistēma tiek aprīkota ar datoru, printeri, nepārtrauktas barošanas avotu;

· Sistēma savienota ar datoru caur „Ethernet” portu;

· Sistēmu ir paredzēts uzstādīt ārpus telpām, līdz ar to iekārtas veiktspējai jāatbilst smagiem ekspluatācijas apstākļiem – vibrāciju, ūdens, temperatūras svārstību, putekļu u.c. veidu ietekmes izturība;

· Svaru datu devējus uzstādīti uz dzelzsbetona pamatnes.

3. Preces tehniskais stāvoklis – jauns.

Citi nosacījumi

1. Ja piedāvātā prece neatbilst tehniskajiem noteikumiem, tipam, markai vai standartiem tad pretendentam jāiesniedz ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegts apliecinājums par pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents;

2. Piegādes vieta: Lokomotīvju remonta centrs, 2. Preču iela 30, Daugavpils, LV – 5403.

3. Piegādes termiņš : 3mēnešu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas;

4. Tehniskais stāvoklis: jauns. Nav pieļaujama brāķēta vai nekvalitatīva iepirkuma priekšmeta piegāde;

5. Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas dokumenta parakstīšanas brīža.

6. Norādīt svaru iekārtas komponentus un to tehniskos parametrus.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 28.Jūnijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss