Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu bukšu mezglu un rullīšu gultņu rezerves daļu piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 12.aprīlī plkst.10:30 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu bukšu mezglu un rullīšu gultņu rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu bukšu mezglu un rullīšu gultņu rezerves daļu piegāde” dokumentu sagatavošanas maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 12.aprīlīm plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu bukšu mezglu un rullīšu gultņu rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 12.aprīlim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (gab.)
  Bukšu mezgli ar rullīšu gultņiem  
1 Bukses korpuss ar labirintiem 100.10.020 -0

100.10.040 -0

750
2 Skat vāks 100.10.003 -0 750
3 Stiprinājuma vāks K - 1 100.10.002 -0

100.10.002 -2

1500
4 Labirinta gredzens 100.10.007-0 1500
5 Starplika 35063 - N 25 500
6 Starplika 35061 - N 25 500
7 Šķīvjveida paplāksne M20 4bs 5 000
8 Sprostplāksne 100.10.004 - 0 12 000
  Rullīšu gultņi  
9 Aizmugurējais gultnis 30 - 42726 E 2M 5 250
10 Priekšējais gultnis 30 - 232726 E 2M 5 250
11 Iekšējais gredzens 30 - 42726 E 2M 450
12 Iekšējais gredzens 30 - 232726 E 2M 450
13 Seperators P/A 30 - 232726 E 2M 22 500
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 12.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss