Latest news

Izvēlne

Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 08.martā plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanu.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 08.martam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana”, neatvērt līdz 2012. gada 08. marta plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
Nr. Ceturksnis Kopējāis
p/k Mezgla vai agregāta nosaukums 2012.gada 2012.gada 2012.gada 2013.gada daudzums
  II. cet. III. cet. IV. cet. I.cet. (gab.)
1. Enkurs GS-501 2 - - - 2
2. Enkurs VED 121A 12 - - - 12
3. Enkurs GP-311 3 1 - 4 8
4. Enkurs ED-118 6 12 18 18 54
5. Enkurs A-706 5 1 2 5 13
6. Enkurs VS-652 4 3 2 6 15
7. Elektrodzinējs P-41 3 3 3 6 15
8. Elektrodzinējs P-21 3 3 3 6 15
9. Elektrodzinējs P-11 3 2 4 8 17
10. ALSN spole 26 10 16 28 80
11. 10D100 kloķvārpstas slīpēšana 12 - - 12 24
12. Starpvārpsta 2TE10L.85.09.095 6 - - 4 10
13. Ventilatora rats 2127.85.12.011 6 - - 8 14
14. 10D100 bloka remonts - - - 2 2
15. Enkurs ED-118 kolektora nomaiņa 12 - - - 12
16. Enkurs GP-312 1 2 4 3 10
17. 14 D40 bloka remonts 3 5 4 6 18
18. VED 118A,B komplekts 6 - - - 6
19. ČME-3 dzinējs TE-006 13 7 6 7 33
20. ČME-3 2-mašīnu agregāta remonts - - 1 - 1
21. Elektrodzinējs SM-3008L - - - 1 1
22. Elektrodzinējs MV-132ML 1 - - - 1
23. Elektrodzinējs SM-90L - - 1 - 1

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 8.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss