Latest news

Izvēlne

Konkurss par DKO markas akmeņogļu piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 30. augustā plkst.11.00. notiks atklātais konkurss par DKO markas akmeņogļu piegādi, iepirkšanas daudzums - 3500 tonnas, piegādes laiks līdz 2011. gada 15. novembrim, vienmērīgās partijās pa 400 tonnām nedēļā, samaksas nosacījumi - 30 kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “Akmeņogļu piegādes atklātais konkurss, dalības maksa. ” 

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 30. augustam plkst.11.00. Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”,  214.kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Akmeņogļu piegāde”, neatvērt līdz  2011.gada 30. augustam  plkst.11.00.” 

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.
Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2011.gada 30.Augusts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss