Latest news

Izvēlne

Pusvagonu rezerves daļu piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 14. jūnijā plkst.10:30 notiks atklātais konkurss „Pusvagonu rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Pusvagonu rezerves daļu piegāde” dokumentu sagatavošanas maksa Ls 100,00 plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 14.jūnijam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Pusvagonu rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 14.jūnijam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (gab.)
1 Balstpēda (32.719-H) 100.00.019-0532.02.106-0 25
2 Pēda 871.08.127ču-24.5.0001-1 15
3 Pēda 4-as vagoniem 532-02-106-0 30
4 Labais sprostsektors 8447-H 150
5 Kreisais sprostsektors 8446-H 150
6 Pusvagona lūkas aizvāznis 8322-N, 8321-N 210
7 Paplāksne sfēra 891M.97.030 15
8 Ieliktnis 32*42*24 2250
9 Ieliktnis 30*40*13 2250
10 Ieliktnis 40*50*13 600
11 Palēninātājs 134 30
12 Vāka blīvējums 696.09.012 300
13 Gredzens 40811-H 2250
14 Gredzens 40812-H 2250
15 Gredzens 40813-H 2250
16 Manšete 45.129 300
17 Sliekšņu k-ts pusvagoniem 519.02.147-01 150
18 Rezerves daļu komplekts lūku ražošanai   975
19 Termos – vagona durvju slēdža mehānisma kompl.   20
20 Balstenis 144.14.00.008-0 60
21 Balstenis 144.14.00.008-1 60
22 Sija 100.41.020-1sb 200
23 Gaisa sadalītāja galvenā daļa 270.023-1 80
24 Tapa 55509/1.5 200
25 Vārpsta 55523/14.1.3 230

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 14.Jūnijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss