Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde 2012.gadā

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 28. februārī plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par lokomotīvju akumulatoru bateriju piegādi 2012.gadā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 100,00 Ls, plus PVN 22% uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde 2012.gadā”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 28.februāra plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde 2012.gadā”. Neatvērt  līdz  2012. gada 28.februāra plkst.11.00.

Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā. 

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 28.Februāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss