Latest news

Izvēlne

Dīzeļdegvielas, biodīzeļdegvielas un Motoreļļas piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 29. februārī

- plkst.11.00. notiks atklātais konkurss par Dīzeļdegvielas piegādi, atbilstoši standartam European Standart EN-590,  iepirkšanas daudzums  36000 tonnas, piegādes laiks 2012.gada aprīlis - oktobris, samaksas nosacījumi 30 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas;

- plkst.11.20. notiks atklātais konkurss par Biodīzeļdegvielas piegādi, atbilstoši standartam LVS EN 14214,  iepirkšanas daudzums  18000 tonnas, piegādes laiks 2012.gada aprīlis - oktobris, samaksas nosacījumi 30 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas;

- plkst.11.40. notiks atklātais konkurss par Motoreļļas M14B2 piegādi, iepirkšanas daudzums 900 tonnas, piegādes laiks 2012.gada marts - augusts, samaksas nosacījumi 30 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā līdz 2012. gada 29. februārim, atbilstoši konkursa nolikumus. 

Konkursa nolikumus var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā. Informācija pa tālr. 67234510, 67233825, e-pasts: normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2012.gada 29.Februāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss