Latest news

Izvēlne

Eļļas un smērvielu piegādes konkurss

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 26. janvāra plkst.11.00. notiks eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss. Piegādes laiks – līdz 2012.gada 01.martam, samaksas nosacījumi - 20 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā uz DNB banka norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ Eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss , dalības maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 26. janvārim plkst.11.00 Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Eļļas un smērvielu p iegāde” , neatvērt līdz 2012. gada 26. janvārim plkst.11.00.”

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825, e-pasts : normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 26.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss