Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu lietotu 18-100 modeļa ratiņu piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 29. septembrī plkst. 10:00 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu lietotu 18-100 modeļa ratiņu piegāde ”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu lietotu 18-100 modeļa ratiņu piegāde” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 29.septembrim plkst. 09:40, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu lietotu 18-100 modeļa ratiņu piegāde”, neatvērt līdz 2011. gada 29.septembrim, plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2011.gada 29.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss