Latest news

Izvēlne

100 kravas vagonu - 60 pēdu platformu piegāde

SIA “LDZ CARGO” ir izsludinājusi atklātu konkursu par 100 kravas vagonu: 60-pēdu platformu piegādi konteineru, riteņtehnikas un citu kravu pārvadāšanai (Latvijas Vēstnesis 22.03.2011., 45).

Ar SIA “LDZ Cargo” iepirkumu komisijas lēmumu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 26.04.2011. plkst. 9:50. Pieteikumi iesniedzami SIA “LDZ Cargo”, Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi 10.kabinetā.

Kandidāti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Dzirnavu 147 k-1, 10.kab., uzrādot maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu Ls366, tai skaitā PVN, uz norēķinu kontu LV90RIKO0002013100013, AS "DnB Nord Banka", ar atzīmi "Par vagonu piegādes atklāta konkursa nolikuma saņemšanu", saņēmējs SIA “LDZ CARGO” reģistrācijas Nr.40003788421.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2011.gada 26.aprīlī, plkst.10:00, Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 12. kabinetā.

Piedāvājuma nodrošinājus ir noteikts Ls10000 (desmit tūkstoši lati) apmērā bankas garantijas veidā.

Uzziņas pa tālruņiem: 67234104, (konkursa organizācijas jautājumi); 67234128 (konkursa tehniskie jautājumi).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2011.gada 26.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo