Latest news

Izvēlne

Hidrauliskā celtņa iekārtas piegāde un pieslēgšana dzelzceļa drezīnai DGKu

SIA „LDZ infrastruktūra” izsludina atklātu konkursu par hidrauliskā celtņa iekārtas piegādi un pieslēgšanu dzelzceļa drezīnai DGKu.

Informācija par konkursa priekšmetu Tehniskājā specifikācijā (pielikums).

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt bez maksas Rīgā, Spīķeru ielā 8, Komercdarbības un juridisko lietu daļā vai elektroniski, sūtot pieprasījumu uz e-pastu janis.ruselis@ldz.lv un norādot savas firmas rekvizītus.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2011. gada 30.maijā, plkst. 11.00., Rīgā, Spīķeru ielā 8 Konferenču zālē.

Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 30.maija, plkst. 11:00 , Rīgā, Spīķeru ielā 8, Komercdarbības un juridisko lietu daļā .

Uzziņas pa tālruni: 67234731 vai e-pastu: janis.ruselis@ldz.lv

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Hidrauliskajai celtņa iekārtai jābūt uzstādītai uz cilindriskas pamatnes BOLT-on tipa (augstums 369 mm) un adaptētai krūmu smalcināšanas darbu veikšanai, dažādu kravu iekraušanai/ izkraušanai, tāpat arī jābūt aprīkotai ar kravnesības kāsi, greiferi - beramu materiālu pārvietošanai, satvērēju- gulšņu pārvietošanai.

Hidrauliskajam celtnim jāatbilst EN 12999 standartiem, klasei H1/B3.

Celtnim jābūt uzstādītam tādā veidā, lai tas varētu strādāt ar pilnu slodzi bez balstiem, jo drezīnai darbu veikšanas laikā jāpārvietojas pa sliežu ceļiem.

1. Tehniskie parametri:

1.1. Hidrauliskā celtņa iekārtas marka- PALFINGER PK 15002 vai ekvivalents.

1.2. Izlices tips – teleskopisks, izlice sastāv no četriem hidrauliski izvelkamiem segmentiem.

1.3. Celtņa izlices sniegums horizontālā stāvoklī – ne mazāks kā 12,4m.

1.4. Kravas cēlējmoments - ne mazāks kā 12,5tm.

1.5. Maksimālā celtspēja – ne mazāka kā 5800kg.

1.6. Celtspēja – ne mazāka kā 850 kg (celtņa kāša sniegumā – 12,4m);

- ne mazāka kā 1070 kg (celtņa kāša sniegumā – 10,2m);

- ne mazāka kā 1430 kg (celtņa kāša sniegumā – 7,9m);

- ne mazāka kā 2010 kg (celtņa kāša sniegumā – 6,0m);

- ne mazāka kā 2960 kg (celtņa kāša sniegumā – 4,3m).

1.7. Celtņa pagrieziena leņķis – ne mazāks kā 450 ° , izlices pagrieziena mehānisms ar hidraulisko dzinēju.

1.8. Celtņa darba spriegums – 24V.

2. Ierīces:

2.1. Kravas noturēšanas vārsti uz pamatizlices cilindriem, ārējās izlices un uz teleskopiskās izlices cilindriem.

2.2. Celtņa darba stundu skatītājs.

2.3. Dzelzceļa elektroniskā aizsardzības sistēma, kas pasargātu no celtņa maksimālās celtspējas pārsniegšanas, avārijas slēdzis, bojājumu diagnostikas sistēma un bojājumu ciparindikators.

2.4. Celtņa un uzkariekārtas vadīšana no drezīnas slēgtas kabīnes ar radiovadības izmantošanu.

2.5. Manuālā vadība ar Danfoss sadales vadības izmantošanu šādām funkcijām:

- pagrieziens;

- iekšēja izlice;

- ārēja izlice;

- teleskopiskā izlice;

- manipulatora funkcijas.

2.6. Drezīnas stabilitātes nodrošināšanai uz celtņa jābūt uzstādītam pretsvaram.

2.7. Izlices celšanas elektrohidrauliskais regulējamais ierobežotājs. Aktivēšana/ dezaktivēšana ar atslēgas slēdzi, kas uzstādīts kabīnes iekšpusē manuālajā vadības pultī.

2.8. Celtņa darba elektrohidrauliskais ierobežotājs, kas kontrolē celtņa izlices sniegumu uz sliežu blakuceļiem ar 4 operāciju režīmiem:

Blakus ierobežojums aktivizēts kreisajai pusei.

Blakus ierobežojums aktivizēts labajai pusei.

Blakus ierobežojums aktivizēts kreisajai un labajai pusei.

Blakus ierobežojums deaktivizēts.

2.9. Drošības automātiskā sistēma uz celtņa kolonnas griešanās mehānisma celtņa izlices vai krūmgriezēja sadursmes gadījumā ar jebkuru stabilu šķērsli darbu veikšanas laikā ar krūmgriezēju.

2.10. 24V, 100W viens prožektors ar aizsargrestēm, kurš uzstādīts uz celtņa ārējās izlices.

2.11. Darba stundu skatītājs.

2.12. 29 cm³ manuālais avārijas sūknis, maksimālais spiediens ne mazāks kā 320 bar.

2.13. Automātiskā hidrauliskā spēkierīce ar 4-cilindru dīzeļdzinēju hidrauliskās eļļas padevei celtnim un krūmgriezējam.

2.14. Spēkierīces montāža kopā ar pretsvaru (svars aptuveni 2500 kg) uz celtņa kolonnas un ar pretsvara balsteni (svars aptuveni 250kg) .

2.15. Hidrauliskai celtņa iekārtai, kas atrodas uz celtņa kolonnas, jābūt aizsegtai ar viegli noņemamu skārds aizsargu.

3. Uzkariekārta:

3.1. Kravnesības kāsis ne mazāk kā 8t.

3.2. Hidrauliskais greifers beramiem materiāliem. Tilpums ne mazāks kā 300 l.

3.3. 3-asu manipulators

3.3.1. Pagrieziena dzinējs ierobežots līdz 185º.

3.3.2. Slīpuma leņķis 135º.

3.3.3. Pagriezienu cilindrs ar kravas ieturējuma vārpstam.

3.3.4. Slīpuma cilindrs ar kravas ieturējuma vārpstam.

3.3.5. Pašsvars ne vairāk kā 200kg.

3.3.6. Jānodrošina tāda celtspēju, kas atbilst maksimālai celtņa celtspējai.

3.4. Izciļņgriezējs (aprīkojums krūmu griešanai).

3.4.1. Darba platums 1,21m

3.4.2. Kopējais platums 1,51m

3.4.3. Maksimāli pieļaujamais nogriezējam koku diametrs 150mm

3.4.4. Darba griešanas ātrums 2000-2200 apg./min.

3.4.5. Svars apmēram 650kg

3.5. Hidrauliskais satvērējs gulšņu iekraušanai. Apjoms ne mazāks kā 0,4 m².

3.6. Veicot uzkariekārtas nomaiņu, lai notiktu iekārtas ātrs savienojums ar celtni, jāizmanto iemavas ar hidrauliskajām slēdzenēm.

4. Dokumentācija:

4.1. Ekspluatācijas instrukcija, darbu drošas veikšanas instrukcija, tehniskās apkalpošanas un remonta instrukcija (krievu valodā).

4.2. rezerves daļu katalogs (krievu valodā).

4.3. Celtņa iekārtas pase (latviešu valodā).

4.4. CE atbilstības deklarācija.

5. Piegādes noteikumi:

5.1. Celtņa iekārtai jābūt piegādātai samontētā veidā un tai jābūt standartkrāsojumā.

5.2. Visu celtņa iekārtas spēkagregātu pieslēgšanu un iekārtas iedarbināšanu veic piegādātājfirma.

5.3. Piegādātājfirmai ir jābūt ar pieredzi celtņa ierīces montāžas veikšanā uz DGKu tipa drezīnas un jābūt šāda darba veikšanas tehniskajai dokumentācijai.

5.4. Piegādātājfirmai jāpiegādā tehnisko dokumentāciju un dokumentus, kuri atbilst 5.3.p., 14 dienu laikā no konkursa publicēšanas brīža.

5.5. Garantijas apkalpošanas termiņam jābūt ne mazākam kā 24 mēneši no celtņa iekārtas ievades brīža ekspluatācijā.

6. Darbinieku apmācība:

Pēc hidrauliskās celtņa iekārtas piegādes un pieslēgšanas dzelzceļa drezīnai DGKu, piegādātājfirmai ir jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācība.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2011.gada 30.Maijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Infrastruktūra

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30