Latest news

Izvēlne

Konteineru pārdošanas izsole

SIA “LDZ CARGO” 2011.gada  9.augustā  organizē izsoli 650 (seši simti piecdesmit) vidējās tonnāžas konteineru pārdošanai. Konteineri tiek pārdoti tikai vienā nedalāmā daudzumā - 650 vienības.

 

 

Konteineru pārdošanas sākumcena 73600,00LVL (septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti lati).  Izsolē var piedalīties dalībnieki, kuri saskaņā arKonteineru pārdošanas noteikumu prasībām ir samaksājuši dalības maksu 122LVL (ieskaitot PVN 22%) apmērā  un drošības naudu izsoles sākumcenas 50% apmērā. 

 

Konteineru pārdošanas noteikumus un izsoles nolikumu interesenti var saņemt samaksājot dalības maksu, pēc adreses: Dzirnavu ielā 147 k-2,  Rīgā, LV-1050; 27.kab., darba dienās no plkst.10:00  līdz plkst.15:00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni: 67233812.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2011.gada 9.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo