Latest news

Izvēlne

Universālo platformu modernizācija

SIA „LDZ infrastruktūra” izsludina atklātu konkursu par divu 4-asu universālo platformu modernizāciju.

Informācija par konkursa priekšmetu Tehniskajos noteikumos (pielikums).

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt bez maksas Rīgā, Spīķeru ielā 8, Komercdarbības un juridisko lietu daļā vai elektroniski, sūtot pieprasījumu uz e-pastu janis.ruselis@ldz.lv un norādot savas firmas rekvizītus.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2011. gada 22.jūnijā, plkst. 11.00., Rīgā, Spīķeru ielā 8 Konferenču zālē.

Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 22.jūnija, plkst. 11:00 , Rīgā, Spīķeru ielā 8, Komercdarbības un juridisko lietu daļā .

Uzziņas pa tālruni: 67234731 vai e-pastu: janis.ruselis@ldz.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

1. Modernizācijas darbus veikt saskaņā ar MK Nr.1211 noteikumiem „ Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā”.

2. Izgatavotie universālie pusvagoni tiks ekspluatēti balasta piesārņojuma izvešanas SZ – 120 sastāvā (sastāvs izgatavots Jaroslavļa Vagonu remonta rūpnīcā), pusvagoniem ir jāatbilst šādiem tehniskajiem noteikumiem un rasējumu № 2757.01.00.000-02:

Nr. p.k. Nosaukums Parametri
I Darba apstākļi  
1.1. Divceļu iecirkņos Bez kustības slēgšanas blakusceļā
1.2. Taisnos ceļa iecirkņos, ceļa līknēs, peronu zonā Ārējās sliedes pacēlums līdz 150mm
1.3. Zem kontaktvada Bez kontakttīkla sprieguma atcelšanas
1.4. Ceļa profils No 0% līdz 15% (maksimums)
1.5. Apkārtējā gaisa temperatūra (ēnā) No -5ºC līdz +40ºC
1.6. Relatīvais gaisa mitrums 50%min. – 100%max.
1.7. Sliežu ceļa platums 1520mm
1.8. Līkņu rādiuss Min. 120m
II. Prasības balasta piesārņojuma izvešanas sastāvam
2.1. Bāzisks pusvagona modelis 4-asu platforma ar 66 t kravnesību (piegādā pasūtītājs)
2.2. Sliežu ceļš 1520 mm
2.3. Pusvagons universāls:  
  - ietilpība 40 m³
  - kravnesība ne mazāk kā 58 t
  - universālvagonu skaits 2 gab.
  - gabarītizmēri:  
  - garums pa automātiskās sakabes asīm ne vairāk kā 14620 ± 100 mm
  - platums pa kāpnēm ne vairāk kā 3150 ± 50 mm
  - augstums ne vairāk kā 5200 ± 50 mm
  - masa ne vairāk kā 36 t
2.4. Vidējais resurss līdz remontam ne mazāk kā 5000 st.
2.5. Ritošā sastāva gabarīts darba un transporta stāvoklī 1-T bez papildus piesegšanas vagoniem
2.6. Droša transportēšana ar ātrumu  
  - krautu vagonu sastāvs 60km/st.
  - tukšu vagonu sastāvs 80km/st.
2.7. Darba mehānismu un izkraušanas zonu laba pārredzamība darba un transporta režīmā Jābūt dienā un naktī
2.8. Visu darba mehānismu pamata un papildus fiksācija transporta stāvoklī Jābūt
2.9. Ērta pieeja spēkiekārtai, lai varētu viegli veikt tās apkalpošanu Obligāti
2.10. Spēkiekārtas aizsardzība pret nesankcionētām darbībām Obligāti
2.11. Spēkiekārtas un ierīces automātiskā aizsardzība no pārslodzēm Obligāti
2.12. Viena vagona garums pēc autosakabes asīm Ne vairāk kā 15m
2.13. Automātiskās pneimatiskās bremzes ar uzlādēšanas spiedienu 5,3 – 5,5kgt/cm²
2.14. Maksimālais spiediens bremžu cilindros 3,8 – 4,0kgt/ cm²
2.15. Bremžu spiedspēks  
  - uz tukša vagona asi Ne mazāk kā 3,5tf/ass
  - uz iekrauta vagona asi Ne mazāk kā 7,0tf/ass
2.16. Bremžu kluči Čuguna
2.17. Riteņu diametrs Ne mazāks kā 950mm
2.18. Riteņa loka biezums Ne mazāks kā 75mm
2.19. Ass slodze Ne vairāk kā 22t
2.20. Autosakabe CA-3
2.21. Aizsardzība pret pašatkabināšanos un nesankcionētu atkabināšanos Obligāti
2.22. Darba mehānismu un izkraušanas zonas apgaismojums Obligāti
2.23. Skaņu, gaismu signāli, dzeltena signālspuldzīte Saskaņā ar LDz instrukcijām

Obligāti

2.24. Personāla aizsardzība pret elektriskās strāvas iedarbību darbu veikšanas laikā zem kontaktvada

(aizsargapvalki, plāksnītes, uzraksti)

Obligāti pēc SIA „LDz infrastruktūra” vienošanās ar LDz
2.25. Vagonu krāsošana  
  - rāmji melni
  - virsbūve dzeltena
2.26. Speciālo instrumentu un rezerves daļu minimālā komplekta esamība pirmās tehniskās apkalpošanas veikšanai Obligāti
2.27. Garantija vagoniem un ierīcēm Ne mazāk kā 24 mēneši
2.28. Bezmaksas remonts garantijas termiņa periodā Obligāti
2.29. Servisa nodrošinājums (iestatīšanas darbi uzsākot tā ekspluatāciju) Ieteicams
2.30. Tehniskās dokumentācijas esamība  
  - ekspluatācijas instrukcija Obligāti
  - tehniskās apkalpošanas instrukcija Obligāti
  - darbu drošas veikšanas instrukcija Obligāti
  - tehniskā pase Obligāti
  - rezerves daļu katalogs Obligāti
  - elektriskās un hidrauliskās shēmas (montāžas un principiālas) Obligāti
2.31. Izpildītājam obligāti ir jāpiešķir sertifikāts, kas dod tiesības veikt dzelzceļu mašīnu būvniecību Obligāti
2.32. Sastāva iekārtas uzstādīšana tiek veikta uz SIA „LDZ infrastruktūra” īpašumā esošām platformām Obligāti
2.33. Uz vagonu sāniskiem U-profila siju platformu rāmjiem jābūt atzīmētiem uzrakstiem un zīmēm Rūpnīcas tabula ar rūpnīcas nosaukumu - izgatavošanu, izstrādājuma numuru, izlaiduma datumu: 
- vagona nosaukums 
- astoņciparu vagona numurs 
Uzraksti: 
- pie manevriem negrūst 
- no kalniņa nenolaist 
- atkabināšanai nav jābūt (no automātiskās sakabes sviras puses) 
- bukšu revīzijas termiņi
- drošības zīmes uz vadības un apskates laukumu kabīnes sienām

- no kāpņu puses 3,5m augstumā no sliežu galvas līmeņa - sarkana svītra ar uzrakstu: "Bīstami dzīvībai, līdz kontaktvadam 2 m"; 
- maksimālais transportēšanas ātrums: 
- tukša - 80 km/st. 
- krauta – 60 km/st.
- masa – 36 t

- un citi nepieciešamie uzraksti pēc vienošanās ar SIA "LDz infrastruktūra”

2.34. Elektroiekārtai ir jāatbilst elektrodrošības prasībām, saskaņā ar esošajām normām un likumiem Obligāti

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2011.gada 22.Jūnijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Infrastruktūra

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30