Latest news

Izvēlne

Konkurss par dīzeļdegvielas (arktiskā 0. un 1. klase) piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 22.septembrī plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par dīzeļdegvielas (arktiskā 0. un 1. klase) piegādi, atbilstoši standartam LVS EN 590+A1:2011,  iepirkšanas daudzums 27000 tonnas, piegādes laiks 2011.gada oktobris – 2012.gada marts. 

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā  līdz 2011.gada 22.septembrim, plkst.11.00. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Dīzeļdegvielas piegāde”, neatvērt līdz 2011.gada 22.septembrim, plkst.11.00. 

Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā. Informācija pa tālr. 67234510, 67233825.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2011.gada 22.Septembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss