Latest news

Izvēlne

Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 26.maijā plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegādi (specifikācija pielikumā Nr.1).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 26.maija plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Vilces ritoša sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde ” , neatvērt līdz 2011. gada 26. maija plkst. 10.00 ”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

 

  Pielikums Nr.1
 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
 
Poz. Preces nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. daudz. Saņēmējs
Nr. RSSL RSSLI
1. Sinhronais ierosinātājs BC 652 gab. 1 1 -
2. Antivibrators 40Д.12спч-01 gab. 5 5 -
3. Elektrodzinējs P-11 (2200 apgr/min) gab. 1 1 -
4. Galvenais ģenerators ГП 311БМУ2 gab. 1 1 -
5. Kloķvārpsta 10Д100.05.002-2 (augšejais) gab. 1 1 -
6. Kloķvārpsta Д100.05.1сб-3 (apakšējais) gab. 1 1 -
7. Divmašīnu agregāts A-706Б gab. 1 1 -
8. Apgriezienu skaita regulators 10Д100.36сб2 gab. 2 2 -
9. Autosakābes triecienplātne 106.00.003-1 gab. 12 12 -
10. TARS 2139.20.51.020 gab. 10 10 -
11. Lāpstiņu sūknis 2ТЭ10Л.85.15.043 gab. 10 10 -
12. Galvenais ventilators 2ТЭ10Л.Э2223сб gab. 1 1 -
13. Degvielas smalkās attīrīšanas filtrs 2Д100.69сб-3 gab. 2 2 -
14. Centrbēdzes filtrs Д100.64сб gab. 3 3 -
15. Pakaļējais reduktors M62.85.20.003 gab. 1 1 -
16. Eļļas sūknis 1Д40.129спч-1 gab. 3 3 -
17. Cilindra galva 1-14-8320-007/3(1-4U-8420-007/M) gab. 12 - 12
18. Izplūdes kolektors 3TS-0431 gab. 6 - 6
19. Hidromehān.reduktors 0-18-8300-076 gab. 1 - 1
20. 2-mašīnu agregāts DT706/DT701 gab. 1 - 1
21. Slāpētājaparāts 707.00.000 gab. 4 4 -
22. Rāmja balsti 1990.30.33.102(012sb) gab. 16 16 -
23. Dzesēšanas sekcijas P62.131.000 gab. 392 392 -
24. UKBM У3 gab. 24 24 -
25. Gaismeklis ЛУЧ М-01 gab. 136 136 -
26. Galvenais rezervuārs ТЭ112.40.11.011 gab. 10 10 -
27. Ātrummērītājs 3SL-2M gab. 6 6 -
28. Dešifrators ДКСВ-1 gab. 6 6 -
29. Pastiprinātājs УК 25/50М gab. 6 6 -
30. Radiostacija PK-1Б gab. 6 6 -
31. Kopēja kaste ALSN 524.50.45sb gab. 6 6 -
32. Kombinētais krāns 367.030 gab. 6 6 -
33. Zobpārvada apvalks M62.30.59.004-04 gab. 12 12 -
34. Galvenais rezervuārs 2ТЭ10Л.40.11.040 gab. 18 18 -
35. Mašīnista kontrolleris KM 2001 gab. 2 2 -
36. Zobpārvada apvalks 131.30.59.001 gab. 6 6 -
37. Turbokompresors 50PDHZVD (kreisais) gab. 1 1 -
38. Turbokompresors 50PDHZVD (labais) gab. 1 1 -
 
Poz. Preces nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. daudz. Saņēmējs
Nr. (turpinājums) RSSL RSSLI
  Rezerves daļas turbokompresoram PDH 50 ZV-D E-2 AP17:
39. Elastīgais mezgls no kompresora puses 5445.00/410 gab. 80 80 -
40. Elastīgais mezgls no turbīnas puses 5445.01/458 gab. 80 80 -
41. Virzuļa gredzens 9515/581 gab. 50 50 -
42. Vadaparāts 5705.52 gab. 30 30 -
43. Eļļas rādītājs 6659 gab. 200 200
44. Gultnis no kompresora puses 9470.2 gab. 50 50 -
45. Gultnis no turbīnas puses 9457.1 gab. 50 50 -
46. Turbīnas ieeļļošanas disks 5599.03 gab. 6 6 -
47. Kompresora ieeļļošanas disks 5549.02 gab. 6 6 -
48. Lūkas starplika 9543 gab. 100 100
49. Iekšējais ieliktnis 513 gab. 40 40 -
50. Ieliktnis 119 gab. 30 30 -
51. Ārējais ieliktnis 113 gab. 50 50
52. Turbīnas difuzors 631 gab. 3 3 -
 
 
  Cenā ietilpst preces piegādes izdevumi līdz piegādes vietām:
- SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" struktūrvienība - Lokomotīvju remonta centrs (RSSL),
  adrese: 2. Preču ielā 30, Daugavpilī, LV-5403. Tālrunis 65487271.
- SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" struktūrapakšvienība- Lokomotīvju remonta centra Rīgas
  iecirknis (RSSLI), adrese: Krustpils ielā 24, Rīgā, LV-1057. Tālrunis 67237119.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2011.gada 26.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss