Latest news

Izvēlne

Konkurss par dīzeļdegvielas un dīzeļeļļas piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 21. jūlijā

plkst.10.00. notiks atklātais konkurss par dīzeļdegvielas piegādi, atbilstoši standartam European Standart EN-590, iepirkšanas daudzums60000(+/-)10% tonnas, piegādes laiks 2010.gada augustā - 2011.gada jūlijā, samaksas nosacījumi 30 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

plkst.10.20. notiks atklātais konkurss par dīzeļeļļas M14B2 piegādi, iepirkšanas daudzums 1700 (+/-)10% tonnas , piegādes laiks 2010.gada augustā - 2011.gada jūlijā, samaksas nosacījumi 30 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Par katra konkursa dokumentu saņemšanu Pretendentiem jāpārskaita Dalības maksa – Ls 100,00 un PVN 21% uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002013100132 ar atzīmi “ D īzeļdegvielas piegādes atklātais konkurss, dalības maksa Ls 100,00 un PVN 21%” vai “ D īzeļeļļas M14B2 piegādes atklātais konkurss, dalības maksa Ls 100,00 un PVN 21%”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā līdz 2010. gada 21. jūlijam, plkst. 9.45.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ D īzeļdegvielas piegāde”, neatvērt līdz 2010. gada 21. jūlijam , plkst. 10.00. vai

“ D īzeļeļļas M14B2 piegāde” , neatvērt līdz 2010. gada 21. jūlijam, plkst. 10.20.”

Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā. Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2010.gada 21.Jūlijs plkst. 10.20.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss