Latest news

Izvēlne

100 kravas vagonu: 60-pēdu platformu piegāde

SIA “LDZ CARGO” izsludina atklātu konkursu par 100 kravas vagonu: 60-pēdu platformu piegādi konteineru, riteņtehnikas un citu kravu pārvadāšanai. Kandidāti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Dzirnavu 147 k-1, 10.kab., uzrādot maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu Ls100 (viens simts lati), tai skaitā PVN, uz norēķinu kontu LV90RIKO0002013100013, AS "DnB Nord Banka", ar atzīmi " Par vagonu piegādes atklāta konkursa nolikuma saņemšanu ", saņēmējs SIA “LDZ CARGO” reģistrācijas Nr.40003788421. Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2011.gada 23.maijā, plkst.10:00, Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 12. kabinetā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2011.gada 23.maija, plkst.09:50, SIA “LDZ Cargo”, Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi 10.kabinetā.

Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts Ls10000 (desmit tūkstoši lati) apmērā bankas garantijas veidā.

Uzziņas pa tālruņiem: 67234104, (konkursa organizācijas jautājumi); 67234128 (konkursa tehniskie jautājumi).

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2011.gada 23.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo