Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par 14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu, virzuļa un cilindra vāka rezerves daļu piegādi 2011.gadā

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 20.janvārī plkst.10.30 notiks atklātais konkurss par 14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu, virzuļa un cilindra vāka rezerves daļu piegādi 2011.gadā(specifikācija pielikumā Nr.1).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „ 14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu, virzuļa un cilindra vāka rezerves daļu piegāde 2011.gadā” dalības maksa LVL 100,00 plus PVN”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 20.janvāra plkst. 10.15, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ 14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu, virzuļa un cilindra vāka rezerves daļu piegāde 2011.gadā” , neatvērt līdz 2011. gada 20. janvāra plkst. 10.30 ”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

        Pielikums Nr.1
           
         
       
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
           
Poz. Nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. Daudzums Saņemējs
Nr. RSSL RSSLI
1. Ieliktnis 14D.40.36.01.1 gab. 160 160 -
2. Svārki D40.22.01.1 gab. 156 150 6
3. Ieliktnis 14D40.22.1sb gab. 100 100 -
4. Gredzens 40D22.06.1 gab. 150 150 -
5. Ieliktnis D45.22.2sb(d 107 mm) gab. 150 150 -
6. Vāks 30D.78.01.8 (alum.daļa) gab. 4 - 4
7. Dibens 11D40.78.20 gab. 145 120 25
8 Darbvārpsta 11D40.84.1sb gab. 1600 1400 200
9. Ieliktnis 11D40.78.7sb03(d30.5) gab. 800 600 200
10. Ieliktnis 11D40.78.7sb03 gab. 100 100 -
11. Statnis 30D.91.2sb.8 gab. 150 140 10
           
  Cenā ietilpst preces piegādes izdevumi līdz piegādes vietām:  
- SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" struktūrvienība - Lokomotīvju remonta centrs (RSSL),
  adrese: 2. Preču ielā 30, Daugavpilī, LV-5403. Tālrunis 65487271.  
- SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" struktūrapakšvienība - Lokomotīvju remonta centra Rīgas
  iecirknis (RSSLI), adrese: Krustpils ielā 24, Rīgā, LV-1057. Tālrunis 67237119.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2011.gada 20.Janvāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss