Latest news

Izvēlne

Konkurss par bremžu kluču T798.00.00 piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 12.maijā plkst.10.00 (pēc vietējā laika) notiks atklātais konkurss par bremžu kluču T798.00.00 piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Bremžu kluču T798.00.00 piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 12.maija plkst. 09.45, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam“ Bremžu kluču T798.00.00 piegāde”, neatvērt līdz 2011.gada 12.maija plkst.10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2011.gada 12.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss