Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde 2011.gadā

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 31.martā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par kravas vagonu viengabalvelmējuma riteņu disku piegādi 2011.gadā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 100,00 Ls, plus PVN 22% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Kravas vagonu viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde 2011.gadā”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 31.marta plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Kravas vagonu viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde 2011.gadā”. Neatvērt līdz 2011.gada 31.marta plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2011.gada 31.Marts plkst. 10.50.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss