Latest news

Izvēlne

Konkurss par kravas vagonu (cisternu) pārvērtēšanu

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 21 .decembrī plkst.11.00 (pēc vietējā laika) notiks atklātais konkurss par kravas vagonu (cisternu) 182 gab. pārvērtēšanu.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „ Kravas vagonu (cisternu) 182 gab. pārvērtēšana”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 21.decembra plkst. 10.50 (pēc vietējā laika), SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam k ravas vagonu (cisternu) 182 gab. pārvērtēšana”. Neatvērt līdz 2010. gada 21.decembra plkst.11.00 (pēc vietējā laika)”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2010.gada 21.Decembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss