Latest news

Izvēlne

Autotransporta degvielas iegāde

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 29.martā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par autotransporta degvielas iegādi 2011. gadā.   
Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN 22%  uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “Autotransporta degvielas iegādes atklātais konkurss”.
Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 29. martam plkst.11.00. Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”,  214.kabinetā.
Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam par autotransporta degvielas iegādi”, neatvērt līdz 2011. gada 29. martam plkst.11.00.” 
Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā. Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2011.gada 29.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss