Latest news

Izvēlne

Kurināmā mazuta piegādes atklātais konkurss

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 07. oktobrī plkst.10.00. notiks Kurināmā mazuta piegādes atklātais konkurss.

Iepirkšanas daudzums – 700 tonnas, piegādes laiks – līdz 2010.gada 15.novembrim, samaksas nosacījumi - 30 kalendāro dienas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN 21% uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ Kurināmā mazuta piegādes atklātais konkurss , dalības maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 07. oktobrim plkst.09.45 Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam „ Kurināmā mazuta p iegāde” , neatvērt līdz 2010. gada 07.oktobrim, plkst. 10.00.”

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr.: 67234510, 67233825”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 7.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss