Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par K6S310DR dīzeļu rezerves daļu piegādi 2011.gadā

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 16.decembrī plkst.10.30 notiks atklātais konkurss par K6S310DR dīzeļu rezerves daļu piegādi 2011.gadā (specifikācija pielikumā Nr.1).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „K6S310DR dīzeļu rezerves daļu piegāde 2011.gadā” dalības maksa LVL 100,00 plus PVN”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 16.decembra plkst. 10.15, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “K6S310DR dīzeļu rezerves daļu piegāde 2011.gadā ” , neatvērt līdz 2010. gada 16. decembra plkst. 10.30”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

 

  Pielikums Nr.1
   
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
Poz. Nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. Daudz.
nr.
1 2 3 4
1. Atspere 4 PIS 4517-80 ČME-3 gab. 10
2. Blīvējums 5PIS 4296-32 (vara) h=1,0 mm gab. 250
3. Blīvējums 5PIS 4296-40 (vara) h= 1,5 mm gab. 250
4. Blīvējums 4 PIS 4285-95 gab. 120
5. Blīvējums Dm 241193 ČME-3 gab. 60
6. Blīvējums Dm 241198 ČME-3 gab. 10
7. Blīvslēgs DS 2391(Čehija) gab. 50
8. Blīvslēgs DS 2410N (Čehija) gab. 50
9. Caurulīte 1-14-8660-067 gab. 50
10. Degv.sūknis 2 PIS 8048-22 gab. 6
11. Eļļu sadalītājs 2-18-8320-032(Čehija) gab. 6
12. Elements EX20LG gab. 90
13. Galva cilindra 0-14-5178-001 gab. 6
14. Gredzens 3-24-3 6005 37 (1 (6mm)) gab. 150
15. GREDZENS 3-24-3 6005 38,3DS134606 (2 (6mm)) gab. 150
16. Gredzens 3-24-3 6005 40 (1 (7mm)) gab. 100
17. Gredzens 3-24-3 6005 46 (1 (6,5mm)) gab. 100
18. Gredzens 3-24-3 6005 76 3-24-3 6005 39, (3,4 (6mm)) gab. 200
19. Gredzens 3-24-3-6005-39, 3DS134604 gab. 200
20. GREDZENS 3-DS 131479 (6 (ms)) gab. 250
21. GREDZENS 3-DS 134 603 (5 (esp)) gab. 250
22. Gredzens 4 PIS 5170-25 (170mm) gab. 120
23. Gredzens 5-14-4760-000 gab. 300
24. Gredzens 22x27 ČSN 029310.2 gab. 500
25. Gredzens ČSN 029401.2 gab. 50
26. Gredzens ČSN-029401-1 gab. 200
27. Gultņa komplekts (turb) 5449.01 (2) gab. 4
28. Gultņa komplekts (turb.) 5499.01(1) gab. 4
29. Ieliktnis Ds 126727/726 ČKD(V/N) (Tērauds) gab. 4
30. Ieliktnis Ds 126728/729 ČKD(V/N) (Tērauds) gab. 24
31. Ieliktnis 3 PIS 2368-37 gab. 24
32. Ieliktnis 3 PIS 2379-70 gab. 4
33. Ieliktnis 4 PIS 2104-31 gab. 120
34. Ieliktnis 2-Ds 126741/740 ČKD(V/N) (Tērauds) gab. 90
35. Ieliktnis 5 PIS 2201-43 gab. 48
36. Ieliktnis 5-14-2104-003 gab. 48
37. Ieliktnis cilindra ČME-3 DS 123010 gab. 36
38. Iestādišanas skrūve 3-24-10214-03 (TNVD) gab. 30
39. Izcilnis 2DS 123034, DS 131671/1 gab. 18
40. Izrāvums 3 PIS 2505-13 gab. 60
41. Kompensators Dm137812 ČME-3 gab. 12
42. Korpuss DS 126016 gab. 8
43. Rēdze 5 PIS 3177-06 gab. 60
1 2 3 4
44. Regulators (bezkontakta sprieguma) 2-38-220706 gab. 5
45. Ritenis 2 PIS 5280-07 gab. 5
46. Ritenis 3 PIS 5280-05 gab. 8
47. Ritenis 3-14-7500-001 gab. 8
48. Rullītis 4-14-3850-000 gab. 60
49. Rullītis 4-14-3850-001 gab. 60
50. Sablīvēšana 5PIS 4251-07 (dz.asb) gab. 200
51. Svārsta pirksts 5PIS 3050-60 gab. 12
52. Svarstrēdze 5PIS 3050-61 gab. 12
53. Svārsts pirksts 5PIS 3050-49 gab. 12
54. Servomotors BC-11 PK35H-110V 1-37-250148 gab. 15
55. Smidzinātājs DO 150 U 842 4603 gab. 150
56. Statnis 1-14-5835-003 gab. 12
57. Sūknis DS 126335 PCх20L gab. 12
58. Svira 3 PIS 6160-18 gab. 18
59. Svira 3 PIS 6160-19 gab. 18
60. Uzgrieznis 4 PIS 0830-12/1 gab. 100
61. Uzgrieznis 4-02-0624-006 gab. 80
62. Uzgrieznis DS 124552/3 gab. 100
63. Vadule 4-14-7404-000 gab. 500
64. Vāks 3 PIS 1657-28/2 gab. 5
65. Vāks sāņu 3-24-7620-01 gab. 24
66. Vārpsta 3 PIS 2676-01/1 gab. 12
67. Vārpsta 3DS 126271/1 (ūd.sūkn.L) gab. 10
68. Vārpsta 3DS 126275(ūd.sūkn.M) gab. 10
69. Vārsts DS 123678 gab. 3
70. Vārsts 3 PIS 5003-01,3-PS- 6003 01 gab. 300
71. Vārsts 3-5830-15 gab. 20
72. Vārsts 3PIS 6399-18 gab. 10
73. Vārsts 3PIS 8300-23 gab. 10
74. Vārsts 4N96430-120 gab. 20
75. Vārsts 4N-96430-122 gab. 20
76. Vārsts 4N-96430-124 gab. 10
77. Vārsts 90050-121 (4bar) gab. 10
78. Vārsts 90050-122 (8bar) gab. 10
79. Veltnis 3PIS 2676-61-sb gab. 12
80. Ventilis(indikat) 4-14-8320-009 gab. 150
81. Virzuļa korpuss ar sadalitāju DS-132687 gab. 24
82. Virzuļa pirksts 4-DU 133904 (4DS 133904) gab. 24
83. Zobrats 3-14-3371-015 gab. 5
84. Zobrats 3-14-3210-001 gab. 2
85. Zobrats 4 PIS 3211-60 gab. 12
86. Zobrats 4 PIS 3211-61 gab. 12
87. Zobrats 4 PIS 3255-04 gab. 10
 
Cenā ietilpst preces piegādes izdevumi līdz piegādes vietai: SIA "LDZ ritošā sastāva serviss struktūrapakšvienība -
Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis (RSSLI), adrese: Krustpils ielā 24, Rīgā, LV-1057. Tālrunis 67237119.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 16.Decembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss