Latest news

Izvēlne

Konkurss par kravas vagonu automātisko bremžu un stāvbremzes rezerves daļu piegādi 2011. gadam

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 19. janvārī plkst. 10:20 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu automātisko bremžu un stāvbremzes rezerves daļu piegāde 2011. gadam”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL100,00 pluss PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu automātisko bremžu un stāvbremzes rezerves daļu piegāde 2011. gadam” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 19. janvārim plkst.10:00, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu automātisko bremžu un stāvbremzes rezerves daļu piegāde 2011. gadam”, neatvērt līdz 2011. gada 19.janvārim, plkst. 10:20. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233233, e-pasts – agnese.jekabsone@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2011.gada 19.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss