Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegādi 2011.gadā

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 21.decembrī plkst.10.30 notiks atklātais konkurss par ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegādi 2011.gadā (specifikācija pielikumā Nr.1).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa –

LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde 2011.gadā” dalības maksa LVL 100,00 plus PVN”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 21.decembra plkst. 10.15, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ČME-3 d īzeļlokomotīvju rezerves daļu piegād e 2011.gadā ” , neatvērt līdz 2010. gada 21. decembra plkst. 10.30 ”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

 

  Pielikums Nr.1
   
 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
Poz. Nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. Daudzums
nr.
1. Amortizators TE1-10A gab. 100
2. Apvalks(āda)3-02-7971-24 gab. 100
3. Apvalks(āda)3-02-8750-006 gab. 30
4. Ass RČO 4-14-2640-002 gab. 10
5. Atbalsts 3-02-8100-053 gab. 50
6. Atspere 2-02-4500-070 gab. 48
7. Atspere 2-02-4500-071 gab. 12
8. Atspere 4.02.4673.000 gab. 24
9. Atspere 4-02-4500-033 gab. 100
10. Atspere 4-18-4500-054 gab. 30
11. Bukse 1-02-7349-003 gab. 4
12. Bukse 1-02-7349-004 gab. 4
13. Cilindrs žaluziem 2-02-8530-181 gab. 10
14. Durvju blīvējums lokomotīviem ČME gab. 100
15. Krustenis 20-046-7205 Praga ar gultni gab. 30
16. Labirinta gredzens 3-02-3911-006 (R.P.) ČME-3 gab. 24
17. Līdzņēmējripa 2-02-3964-028 gab. 5
18. Lodes ieliktnis 4-02-0915-009 gab. 100
19. Lodes ligzda 3-02-0916-017 gab. 20
20. Lodveida bultskrūve 3-02-3171-015 gab. 80
21. Pārnesumkārba 2-02-8750-027 gab. 20
22. Plakana atspere 3-37-230219 gab. 10
23. Plate 3-02-4885-004 gab. 70
24. Pneimatiskais cilindrs 2-02-8530-129 gab. 10
25. Pneimocilindrs 2-02-8530-166 gab. 10
26. Prožektora blīvejums 4-02-4265-057ČME-3 gab. 20
27. Prožektora ķilis 4-02-4265-046 ČME-3 gab. 20
28. Prožektora reflektors 4-02-4265-046ČME-3 gab. 6
29. Prožektors BD 1839A gab. 12
30. Ritenis 1-18-7502-012 gab. 8
31. Ritenis 1-18-7502-013 gab. 3
32. Ritenis 2-18-3367-133 gab. 8
33. Ritenis 2-18-3461-001 gab. 5
34. Ritenis 2-18-3720.003 GMR gab. 3
35. Sekcija (dzes.) ČME-3 3TKH6220456(247) gab. 40
36. Sekcija 3TKX73019-007(kalorifers) gab. 24
37. Skriemelis (GMR) 2-02-3865-007 gab. 3
38. Smilšu tvertnes vārsts 4N 90055-110 gab. 40
39. Stikla tīr.turētājs V119513(el) gab. 10
40. Stikla tīr.turētājs 601-4720-100(pneimo) gab. 100
41. Stikla tīrītāja SL440 suka gab. 200
42. Stikltīrītāja SL440D svira gab. 30
43. Stikltīrītāja SL440D svira ar suku gab. 30
Poz. Nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. Daudz.
nr.
44. Stikls (klingeru) 280x30x17 gab. 300
45. Stikls prožektora 4-02-7970-083 gab. 20
46. Stikls prožektora BD-1839A gab. 24
47. Sūknis 3-02-9060-111(ČSN112710.0) gab. 10
48. Uzmava 2-02-8320-007 Motex gab. 50
49. Uzmava 4-02-7972-083 Pereflex gab. 100
50. Vārpsta 2-02-8300-110 T93.65.23.00 gab. 1
51. Vārpsta 3(2)-18-2780-061 gab. 8
52. Vārpsta 3-18-2904-002 gab. 3
53. Veltnis balansiera 3-02-3176-006 gab. 100
54. Ventilātora vārpsta 3-02-2889-013 gab. 8
55. Zobrats 1.02.3200.006 (VED)ČME-3 gab. 30
56. Zobrats 3-18-3366-002 gab. 10
 
 
Preces piegādes vieta: SIA "LDZ ritošā sastāva serviss struktūrapakšvienība - Lokomotīvju remonta centra
Rīgas iecirknis (RSSLI), adrese: Krustpils ielā 24, Rīgā, LV-1057. Tālrunis 67237119.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2010.gada 21.Decembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss