Latest news

Izvēlne

Konkurss „Astoņasu vagonu-cisternu lietotu savienotājsiju 871.10.228-1 piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 27. septembrī plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss „Astoņasu vagonu-cisternu lietotu savienotājsiju 871.10.228-1 piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL100,00 pluss PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Astoņasu vagonu-cisternu lietotu savienotājsiju 871.10.228-1 piegāde” dalības maksa Ls 100,00, plus. PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 27. septembrim plkst. 10:00, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Astoņasu vagonu-cisternu lietotu savienotājsiju 871.10.228-1 piegāde”, neatvērt līdz 2010. gada 27. septembrim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233233, e-pasts – agnese.jekabsone@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2010.gada 27.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss