Latest news

Izvēlne

Konkurss par ekskavatora iegādi

SIA „LDZ infrastruktūra” Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1547, reģ. Nr. 40003788258 izsludina atklātu konkursu „Par ekskavatora iegādi”.

Konkursa priekšmets: ekskavatora iegāde, saskaņā ar tehniskajām prasībām.

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt: nosūtot oficiālu pieprasījumu Rīgā, Spīķeru ielā 8, LV-1547 (faktiskā biroja adrese) vai pa faksu +37167234731 Attīstības un mārketinga (tirgvedības) nodaļai, ar norādi Konkursa „Par ekskavatora iegādi” dokumentu pieprasījums”. Pieprasījumā norādīt: Pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa un faksa numurus, elektroniskā pasta adresi, vēlamo konkursa dokumentu kopijas saņemšanas veidu.

Konkursa piedāvājumu iesniegšana: visi piedāvājuma dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētā aploksnē līdz 2010.gada 23.decembrim, plkst.11:00 - sūtot pa pastu: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547 (juridiskā adrese); - nogādājot ar kurjeru: Spīķeru iela 8, 3.stāvā, Attīstības un mārketinga (tirgvedības) nodaļā, Rīga, LV-1547 (faktiskā biroja adrese).

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks: 2010.gada 23.decembrī, plkst.11:30 SIA „LDZ infrastruktūra”, 3.stāvā, Spīķeru iela 8, Rīgā, LV-1547. Piedāvājuma nodrošinājums 4000,- Ls (četri tūkstoši lati) apmērā, kuru Pretendentiem jāiesniedz bankas garantijas veidā kopā ar piedāvājumu. Uzziņas pa tālr. 67234731.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 23.Decembris plkst. 11.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Infrastruktūra

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30