Latest news

Izvēlne

Krāšņu kurināmās dīzeļdegvielas piegādes konkurss

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 16. septembrī plkst.10.00. notiks Krāšņu kurināmās dīzeļdegvielas piegādes atklātais konkurss.

Iepirkšanas daudzums – 303 tonnas, piegādes laiks - 2010. gada oktobris – 2011. gada aprīlis, samaksas nosacījumi - 20 kalendāro dienas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN 21% uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ Krāšņu kurināmās dīzeļdegvielas piegādes atklātais konkurss , dalības maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 16. septembrim plkst.10.00 Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam „ Krāšņu kurināmās dīzeļdegvielas p iegāde” , neatvērt līdz 2010. gada 16.septembrim, plkst. 10.00.”

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 16.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss