Latest news

Izvēlne

Konkurss Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde 2011. gadam

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 28. oktobrī plkst. 10:10 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde 2011. gadam”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL100,00 pluss PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde 2011. gadam” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 28. oktobrim plkst.10:00, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde 2011. gadam”, neatvērt līdz 2010. gada 28.oktobrim, plkst. 10:10. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233233, e-pasts – agnese.jekabsone@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 28.Oktobris plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss