Latest news

Izvēlne

Konkurss „Lokomotīvju riteņpāru asu virpošanas – ievelmēšanas darbgalda piegāde un iestatīšana”

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 17. jūnijā plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss „Lokomotīvju riteņpāru asu virpošanas – ievelmēšanas darbgalda piegāde un iestatīšana”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL121,00, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Lokomotīvju riteņpāru asu virpošanas – ievelmēšanas darbgalda piegāde un iestatīšana” dalības maksa Ls 121,00, t.sk. PVN 21%”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 17. jūnijam plkst. 10:00, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Lokomotīvju riteņpāru asu virpošanas – ievelmēšanas darbgalda piegāde un iestatīšana”, neatvērt līdz 2010. gada 17. jūnijam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. 67233233, e-pasts – agnese.jekabsone@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 17.Jūnijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss