Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par dīzeļlokomotīvju 2M62, 2TE10 un ČME-3 sēriju komplektējošo mezglu un agregātu piegādi 2010.gadā

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 13.maijā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par dīzeļlokomotīvju 2M62, 2TE10 un ČME-3 sēriju komplektējošo mezglu un agregātu piegādi 2010.gadā (specifikācija pielikumā Nr.1).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 121,00 Ls, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “Dīzeļlokomotīvju 2M62, 2TE10 un ČME-3 sēriju komplektējošo mezglu un agregātu piegād e ”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 13.maija plkst. 10.45, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “D īzeļlokomotīvju 2M62, 2TE10 un ČME-3 sēriju komplektējošo mezglu un agregātu piegād e 2010.gadā ” , neatvērt līdz 2010. gada 13. maija plkst. 11.00 ”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
 
Poz. Preces nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. daudzums
Nr.
       
1. Galvenais rezervuārs 2TE10L.40.11.040 gab. 8
2. Lāpstiņu sūknis 2ТE10L.85.23.062 gab. 6
3. Lāpstiņu sūknis 2ТE10L.85.15.043 gab. 6
4. Zobpārvada apvalks M62 30.59.004-04 gab. 18
5. Centrbēdzes ventilators ar tīrītāju 2TE10.L.85.12.019 gab. 4
6. Kloķvārpsta Д100.05.1.SB3 gab. 1
7. Kloķvārpsta 1Д40. 8спч-1 gab. 2
8. Savientājšļutene P17 gab. 100
9. Kombinētais krāns 367.030 gab. 10
10. Divmašīnu agregāts A-706A gab. 2
11. Uztvērējspole ALSN gab. 8
12. Slāpētājs 2M62U gab. 3
13. Regulators ar dempferu 10Д100.36.сб-3 gab. 2
14. Reversors ППК-8063 gab. 2
15. Ātrummērītājs 3SL-2M gab. 13
16. Gaismeklis ЛУЧ М-01 gab. 330
17. Kontrolleris KV-1552 gab. 4
17. Kontrolleris KM-2001 gab. 4
18. Sinhronais ierosinātājs BC 652 gab. 4
19. Galvenais ģenerators ГП 312 gab. 2
20. Galvenais ģenerators ГП 311 gab. 2
21. Ventilatora pievada reduktors ГТ 2ТЕ10Л.70.95.002 gab. 1
22. Rāmja balsti 1990.30.33.102 gab. 6
23. Rāmja balsti 1990.30.33.012sb gab. 6
24. Šuntēšanas kontaktors PKG-565 gab. 4
25. Bremžu sadales vilcējstienis 2TE116.40.20.057 gab. 12
26. Vilces kontaktors PK-753 gab. 12
27. Zobpārvada apvalks 131.30.59.001 gab. 12
28. Cilindra galva 0-14-8320-008/L gab. 12
29. Apgriezienu skaita regulators 0-4U-8450-029/h gab. 2
30. Galvenais eļļas sūknis DC-119451 gab. 2
31. Izplūdes kolektors 3TS-0431 gab. 2
32. Frikcijas aparāts 707.00.000-0сбА gab. 2
33. Mašīnista krāns nos. Nr. 395М-4-01 gab. 3
34. Mašīnista krāns nos.Nr.395M-3-01 gab. 10
35. TEP70 hidrauliskie amortizatori gab. 12
36. Autosakābes triecienplātne 106.00.003-1 gab. 14

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 13.Maijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss