Latest news

Izvēlne

Konkurss par vagonu ratiņu rezerves daļu piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 08. aprīlī plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu ratiņu, modelis 18-100, rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL121,00, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu ratiņu, modelis 18-100, rezerves daļu piegāde” dalības maksa Ls 121,00, t.sk. PVN 21%”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 08. aprīlim plkst. 10:00, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu ratiņu, modelis 18-100, rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2010. gada 08. aprīlim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233233, e-pasts – agnese.jekabsone@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 8.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss