Latest news

Izvēlne

Konkurss par biodīzeļdegvielas piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 24. martā plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par biodīzeļdegvielas piegādi, atbilstoši standartam European Standart EN-14214.

Iepirkšanas daudzums - 1200(+/-)10% tonnas, piegādes laiks - 2010. gada aprīlis – 2010. gada septembris, samaksas nosacījumi - 30 kalendāro dienas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 t.sk. PVN 21% uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ Biodīzeļdegvielas p iegādes atklātais konkurss, dalības maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 24. martam plkst.9.45. Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam „B iodīzeļdegvielas p iegāde” , neatvērt līdz 2010. gada 24. martam, plkst. 10.00.”

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2010.gada 24.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss