Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu autosakabes rezerves daļu piegāde 2010.gadā

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 09. martā plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu autosakabes rezerves daļu piegāde 2010. gadā”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 121,00 Ls, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu autosakabes rezerves daļu piegāde 2010. gadā” dalības maksa Ls 121,00, t.sk. PVN 21%”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010.gada 09.martam plkst. 10:00, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu autosakabes rezerves daļu piegāde 2010. gadā”, neatvērt līdz 2010. gada 09. martam, plkst. 10:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233233, e-pasts – agnese.jekabsone@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2010.gada 9.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss