Latest news

Izvēlne

Konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 18 . martā plkst.11.00 (pēc vietējā laika) notiks atklātais konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanu.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa –

100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „ Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana ”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 18.marta plkst. 10.50 (pēc vietējā laika), SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „ Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana ”. Neatvērt līdz 2010. gada 18. marta plkst.11.00 (pēc vietējā laika)”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 18.Marts plkst. 10.50.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss