Latest news

Izvēlne

Tirgus izpēte “Kravas celtņu, trīšu un celšanas aprīkojuma rezerves daļu, palīgmateriālu un tehnisko instrumentu iegāde vispārīgās vienošanās ietvaros”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”

reģ. Nr. 40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

uzaicina piedalīties tirgus izpētē Kravas celtņu, trīšu un celšanas aprīkojuma rezerves daļu, palīgmateriālu un tehnisko instrumentu iegāde vispārīgās vienošanās ietvaros ar identifikācijas Nr.RSSA-25/2022.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā  vai arī nosūtot elektroniski parakstītu piedāvājumu uz e-pastu elina.akere@ldz.lv līdz 2022.gada 10.februārim plkst.17:00.

Sīkāka informācija par iepirkumu:

https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/172827863/kravas-celtnu-trisu-un-celsanas-aprikojuma-rezerves-dalu-paligmaterialu-un-tehnisko-instrumentu-iegade-visparigas-vienosanas-ietvaros-iepirkums.aspx

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2022.gada 10.Februāris plkst. 17.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss